Магистрален тунел Бойнебург, част от магистрала А44, Германия

  • Тунелни конструкции – Нов Австрийски Тунелен Метод
  • Дължина: L = 1.714 м (източна тръба) и 1.682 м (западна тръба)
  • Сечение: 108 - 160 m2
  • Дейност: Прокопаване и укрепване. Допълнителни дейности: Укрепване на склонове, Пръскан бетон
Технически данни L = 1.714 м (източна тръба) и 1.682 м (западна тръба)
Година 2018 - 2020