Байпас жп тунел "Шварцкопфтунел"

Байпас жп тунел "Шварцкопфтунел" - жп тунели Метцберг, Хиршберг и Фалкенберг

Тунелни конструкции – Нов Австрийски Тунелен Метод

Дължина:

  • тунел Фалкенберрг дясна тръба: 2.653 m
  • тунел Фалкенберрг лява тръба: 2.619 m
  • тунел Хиршберг лява тръба: 505 m
  • тунел Метцберг дясна тръба: 586 m
  • тунел Метцберг лява тръба: 629 m

 

Чисто напречно сечение (след завършване): 49,6 - 48,7 m2

Дейност: Прокопаване и укрепване