През януари 2014г., нашите експерти и тунелни работници стартираха работа по проект „Байпас на Шварцкопфтунел“ в северна Бавария. Шварцкопфтунел, който е на над 160 години и все още се използва, ще бъде заменен с байпас от четири нови тунела. Три от тях се изграждат по Нов Австрийски Тунелен Метод (НАТМ) от Евро Алианс Тунели.
На 10-ти юли първият важен етап бе достигнат успешно: пробивът на тунел Хиршберг. Тунелът се състои от две успоредни тръби с по един коловоз. Поради много ниското покритие северната тръба ще се изгради по открит способ. Основната част от южната тръба (350 от 525 метра) бе прокопана по НАТМ. Напречното сечение е 48 м2, максимално покритие от 15 метра.
Пробивните работи посредством взривяване доказаха опита и качествата на нашия персонал. Въпреки късия времеви график нашите експерти прокопаха частта на южната тръба изграждаща се по НАТМ за рекордното време от само 3 месеца. Едновременно с това се изгражда и тунел Фалкенберг, който с дължината си от 2.623 метра е най – дългият от проекта по байпаса на Шварцкопфтунел.