От месец август Адвал работи по проект E18 Kolsilan kallionunneli (Пътен тунел Kolsila) в Хамина, Финландия. Двутръбният пътен тунел ще има обща дължина от 304 метра и сечение от 122,5 кв. метра.  Работите по тунела се състоят от пробив, взривяване, укрепване, пръскане, анкериране, отводняване и други спомагателни дейности.  Работите трябва да се извършват с голяма прецизност, тъй като строителството е в населена зона и контрола и изискванията към шум, вибрации и т.н. са много високи.

Проектът включва изграждането на на много специфична вътрешна облицовка:  тънка, окачена решетъчна структура. Тази структура се състои от стоманобетонни стени, разположени от двете страни на тунела. След това окачената решетъчна структура ще бъде монтирана в тунелната корона, между стените /излятите елементи/. Тази решетъчна структура се формира от комбинация от тунелозапечатваща мембрана окачена на определено разстояние от скалата и 100 мм  дебел слой торкрет, който е следващата стъпка след полагането на мембраната.

Преди да започне същинските изкопни работи, Адвал изпълни укрепване на „лицето” на тунела, чрез анкериране и пръскане.