"Евро Алианс Тунели" АД започна строителството на най-големия пътен тунел в Сърбия - "Манайле". Съоръжението е част от магистрала Е75 и европейския Коридор X в частта между Ниш и македонската граница. Състои се от две тръби, всяка с дължина 1.8 км, и пешеходен пасаж между тях.

По традиция строителството започна с освещаване на тунела, като в портала му беше поставена икона на покровителя на тунелджиите и миньорите св. Иван Рилски. Успоредно с "Манайле" българският консорциум ще изпълни и друг тунелен участък от магистралата - "Предеяне", чиито две тръби са съответно 870 и 1050 метра.

Първи в Сърбия

Проектът е първи за групата на "Евро Алианс Инженеринг" в Сърбия, част от която е и дружеството "Евро Алианс Тунели" (бивше "Адвал"). Строителните работи включват изграждането на тунелни тръби с обща дължина близо 6 км. Стойността му надхвърля 50 млн. евро, като само тази на "Манайле" е 36 млн. евро. Тунелът се намира в района на Царичина долина и Владичин хан и на практика представлява лот 4 от магистралата. Съответно другият изпълняван тунел "Предеяне" е включен в предната отсечка от нея - между Грделица (Горнье поле) и Царичина долина.
"Евро Алианс Тунели", специализирана в тунелно строителство, е водещ партньор в обединение "Алианс 10" и основен изпълнител на строителните работи. Те се финансират с кредит от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а възложител е държавната компания "Коридори Сърбия". Договорът с нея бе подписан през пролетта на тази година, но стартът на проекта изчакваше приключването на отчуждителните работи и изваждането на сертификати за работа на българските компании в Сърбия.
Проектите за двата тунела предвиждат обособяване на движението във всяка посока в отделни тръби. Всяка от тях ще включва две ленти с обща ширина 7 м плюс аварийна лента. Срокът за завършване на тунелите "Манайле" и "Предеяне" е март 2016 г.