На 22 септември експертите от Евро Алианс Тунели стартираха изграждането на стартови шахти в Щутгарт, Германия. Първоначално ще бъдат изградени две шахти – шахта „Еманщтрасе“ и шахта „Нордбанхофщрасе“. И двете са с дълбочина от 11 метра и диаметър от 6 метра. Шахтите ще се укрепят със стоманени заготовки, анкери тип SN-bolts B500B и торкрет. Дъното се състои от геотекстил, дренаж и торкрет.
Шахтите ще са входна точка за изграждането на на тунел „Бад Канщат“ в град Щутгарт. Тясното пространство на строителната площадка изисква прецизна логистика и координация от всички участници в строителният процес.