Свлачище Слънчев ден, гр. Варна

Изграждане на отвеждащ колектор при КПС "Слънчев ден":     

  • Сондажни пилоти Ø 440 mm, L = 9 m;
  • Изграждане на водочерпещ кладенец;
  • Изкопни работи.