Противоерозионно укрепване на ул. Девня, град Варна

  • Монтаж на Габиони с размери 3.00/2.00/1.00 m;
  • Монтаж на Габиони с размери 1.50/1.00/1.00 m;
  • Монтаж на Габиони с размери 2.00/1.00/1.00 m;
  • Монтаж на Габиони с размери 2.00/1.00/0.50 m;
  • Монтаж на Габиони с размери 4.00/2.00/1.00 m;
  • Доставка и полагане на геоклетъчна система GEOWEB.