Рибарско пристанище - кв. Сарафово, Бургас

Евро Алианс Геотехника, като част от консорциума "Стройинжект-БКС", стартира изграждане на модерно рибарско пристанище в бургаския квартал Сарафово.

По проекта се изграждат още обслужваща пристанищна сграда и паркинг. Непосредствено до тях ще е покритото тържище за първа продажба на улова. В западния край на пристанището е предвиден хелинг, осигуряващ пускането на вода и ваденето на плавателните съдове. За ремонтната дейност е проектирана открита площадка, разположена непосредствено до хелинга.
Изпълнението на проекта започва с оформянето на кейовото пространство. Основата ще бъде заскалена с половин тонни каменни блокове. После ще бъдат набити над 2000 шпунтови секции. Следва полагане на бетоновото покритие и останалите дейности. В процеса на работа се работи и откъм морето с плаваща баржа.