На 7 декември 2010 г. бе отпразнуван пробива на двупътен метро тунел, свързващ за Метростанция 10 и Метростанция 11.

Tунелът започва от хотел „Хемус” и завършва на ул. „Златен рог”, минавайки под бул. „Черни връх”, с дължина 718,40 метра и сечение
75 кв.метра.