На празненство по случай деня на строителя - Димитровден, Стройинжект АД /за фирми с оборот над 22 млн. лева/ и СБ Инженеринг АД /за фирми с оборот до
7,5 млн. лв./ бяха наградени от областното представителство на КСБ в конкурса за най - добре представила се фирма за 2011 година.

Наградите бяха получени лично от изпълнителния директор на дружествата инж.арх. Валентин Трашлиев.