Новини

Дата

30.06.2012

Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита – Coastal Projects 2012

От 20 до 22 юни 2012 се проведе Coastal Projects 2012. Домакин на събитието бe Българската Асоциация за Геотехническо и Тунелно Строителство, с партньорството на Община Варна. По време на събитието Гранд Хотел Димят- град Варна, се превърна в място за срещи на най-добрите експерти в областта на пристанищната инфраструктура и брегоукрепването.
 
Евро Алианс Инженеринг бе представена от инж.арх. Валентин Трашлиев - изпълнителен директор на дружеството, който представи проекта за 
Противоерозионно укрепване на Алея Първа - град Варна, изпълняван от дружеството в момента.
Всички новини

Още новини