Компанията / Корпоративна История

1991    Първа група от служители и мениджъри започват обучение по Нов австрийски тунелен
            метод (НАТМ) в Инсбрук, Австрия и Мюнхен, Германия.

1993    Регистриране на Адвал АД в България с предмет на дейност тунелно строителство.
            Дружеството е с австрийско участие и започва дейност главно в Германия.

1999    Придобиване на Стройинжект АД с предмет на дейност геотехническо строителство.
            Дружеството е с косвено италианско и австрийско участие, чрез акционера
           „Рускала Хафи” АД.

2001    Основаване на дружество СБ Инженеринг АД, специализирано в
            стоманобетонови работи.

2003    Изкупуване на италианското участие в Стройинжект АД от Адвал АД.
            Влизане в строителния пазар в Испания.
            Отделяне на дружество ТКМ – тунели, конструкции, метали АД
            от СБ Инженеринг АД.

2005    Изкупуване на австрийското участие в Адвал АД и в Стройинжект АД
            от българския акционер.

2007    Оформяне на нова организационна структура и стартиране подготовка за IPO.
            (чакащ план)

2008    Регистрация на Евро Алианс Холдинг АД.
            Преименуване на дружеството ТКМ – тунели, конструкции, метали АД на
            Евро Алианс Инженеринг АД.
            Регистрация на представителство в Румъния.

2009    Учредяване на дружество в Македония – Евро Алианс Македония ООД.
            Първи обекти в Гърция – Тунел Т2 и Тунел Амбелия.

2011    Компанията навлиза на строителният пазар в Сърбия и регистрация на
            дъщерното дружество Евро Алианс Сърбия.

2012    Компанията навлиза на строителния пазар във Финландия.
            Първият проект е пътен тунел Колсила, Хамина.

2013   Евро Алианс Тунели АД подписва договор с Коридори Сърбия за изграждането на два
           двутръбни тунела част от магистрала Е 75 /част от Пан – Европейски – Коридор Х/.
           Голяма промяна на имена на компании от групата на Евро Алианс Инженеринг.
           Адвал АД се променя на Евро Алианс Тунели АД, Стройинжект АД се променя на
           Евро Алианс Геотехника АД, СБ Инженеринг се променя на Евро Алианс Кънстракшън АД.

2014   Евро Алианс Инженеринг е първата компания в Българската история,
           която достига 100 километра изградени тунели.  Видео >>

2016   Евро Алианс отпразнува 25 годишен юбилей  Видео >>