Дружества / Евро Алианс Тунели

Евро Алианс Тунели АД е основано през 1993 година под името Адвал АД. Дружеството е специализирано предимно в тунелно строителство и укрепващи конструкции. Евро Алианс Тунели е първата компания в България, която прилага Новоавстрийски тунелен метод.Дружеството изпълнява анкери, сондажни и инжекционни работи и пръскан бетон. Като партньор на европейски компании и самостоятелно, Евро Алианс Тунели участва в строителството на тунели в Германия, Испания, Гърция, Финландия, Сърбия и България. От 2008, компанията е и основен изпълнител в строителството на метрото в гр. София. Евро Алианс Тунели е дружество изпълнило за по-малко от двадесет години строителството на над 100 км. метро, магистрални, железопътни и хидротехнически тунели.

 

Дейност:

Тунелно строителство

 • Тунелно строителство по новоавстрийски тунелен метод
 • Тунелно строителство по покрит начин на строене

 

Анкери и анкерни конструкции

 • Предварително напрегнати въжени анкери за укрепване на свлачища, пътища, анкериране на язовирни стени.
 • Прътови Анкери за укрепване на свлачища, дълбоки изкопи включително пилотни, шлицови и шпунтови конструкции
 • Почвени пирони за укрепване на изкопи

 

Сондажни и инжекционни работи

 • Сондажни и инжекционни работи за строителство на язовирни стени
 • Консолидация на слаби почви
 • Инжекционни работи

Евро Алианс Тунели е член на:

 • Българската индустриална асоциация
 • Българската строителна камара
 • БАГТС
 • ITA - AITES
 • STUVA