Дружества

Евро Алианс Инженеринг е компания със седем дъщерни дружества, специализирани в подземното и геотехническо строителство.

Комапнията има успешно реализирани проекти в Испания, Германия, Финаландия, Гърция, Сърбия, България.