Специализираното в тунелно строителство дружество Евро Алианс Тунели АД е изградило над 100 км. тунели и има близо двадесет годишен опит в този вид дейност. Видовете тунели, които Евро Алианс Тунели АД изпълнява са пътни, желозопътни, метро и хидротехнически.