Евро Алианс Инженеринг АД непрекъснато участва в реализацията на инвестиционни и модернизационни проекти от различен вид, сложност и размер.
Кратките срокове и високите изисквания към изпълнението им изисква непрекъснато подобряване на процедурите за управление на проекти.
Характерно за Евро Алианс Инженеринг АД е, че предоставя пълен цикъл от предлаганите в тази специфична област услуги - от проектирането до производството и доставката на бетона.


Нашите дейности:

• Управление на договорите
• Планиране на задачите
• изпълнение на СМР
• доставка на материалите
• контрол на изпълнението
• контрол на измененията
• контрол на бюджета
• приключване на проекта