Евро Алианс Геотехника АД е повече от 50 години водещото предприятие в сферата на геотехническите съоръжения в България.
Нашият дългогодишен опит е гарант за нашият успех, което се потвърждава от многобройните ни референции.
Евро Алианс Геотехника АД е специалистът при строителството на шлицови стени, пилоти, набивни пилоти, шпунтови стени и всички техни придружаващи строителни дейности.